Direct inschrijven

Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?

Als oudercommissie behartigen wij rechtstreeks uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en proberen wij om u als ouder / verzorger zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Onze werkzaamheden zijn o.a.:

  • Bewaken van de kwaliteit van de opvang op de verschillende vestigingen;
  • Invloed uitoefenen namens de ouders / verzorgers op het beleid van de kinderopvangorganisatie;
  • Stimuleren van de betrokkenheid van ouders / verzorgers;
  • Bevorderen van de communicatie tussen het personeel en ouders / verzorgers;
  • Bevorderen van de communicatie tussen ouders / verzorgers onderling.
Grafiek met school + wet + oudercommissie

De oudercommissie komt op regelmatige basis bijeen om te overleggen en heeft ook zes keer per jaar overleg met vertegenwoordigers van Kinderopvang Jip & Janneke BV.

De oudercommissies bestaan uit ouders / verzorgers die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid van Kinderopvang Jip & Janneke BV. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven.

De oudercommissies hebben daarnaast wettelijke advies bevoegdheden. Zo mogen ze advies uitbrengen over de volgende zaken: voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling, het aanwijzen van leden van de klachtencommissie en de wijziging van de prijs van de kinderopvang.

crossmenu