Direct inschrijven

Documenten

Beleidstukken

Als kinderopvangorganisatie hebben we vanuit de eisen en normen vanuit de wet kinderopvang een “Handboek” samengesteld, waarin alle beleidsdocumenten en formulieren staan weergegeven.

In deze sectie kunt u belangrijke documenten downloaden die van toepassing zijn op de opvang van hun kind. We hebben een breed scala aan documenten beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat u altijd alle benodigde informatie bij de hand heeft. Of het nu gaat om inschrijvingsformulieren, medische formulieren, het pedagogisch beleid of andere belangrijke documenten, u kunt ze gemakkelijk downloaden en op uw gemak bekijken.

We hopen u op deze wijze voldoende informatie te hebben gegeven.
Mocht u toch behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u dat aan ons laten weten via de mail: info@jip-janneke.nl of via telefoonnummer 010-5066900

Aanvraagformulier extra opvang 2024 - KDV

Download

Aanvraagformulier extra vakantie opvang 2024 - BSO

Download

Aanvraagformulier ruilen van dagen 2024 - BSO

Download

Aanvraagformulier ruilen van dagen 2024 - KDV

Download

Algemene voorwaarden en bepalingen KDV en BSO - 2024

Download

Wijzigingsformulier

Download

informatieboekje kinderopvang Jip & Janneke - januari 2024

Download

Aanvraagformulier extra opvang bso voor studiedag 2024

Download

Aanvraagformulier extra opvang 2024 KDV

Download

Inspectierapporten

Onder de Wet Kinderopvang valt het Convenant Kinderopvang en de beleidsregels. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang, de GGD voert deze controles uit. Onze locaties worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd. Zij letten onder andere op de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en huisvesting. Ook het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is belangrijk. Al onze vestigingen zijn goedgekeurd door de GGD.

Link naar de GGD

def rapport ONR KDV KOV Jip Janneke Albrandswaard BV

Download

Definitief rapport JO BSO Jip Janneke

Download

Definitief rapport ONR eerste onderzoek na registratie BSO Jip & Janneke locatie Poortugaal

Download

Definitief rapport afsluitend nader onderzoek KDV Kinderdagverblijf Jip & Janneke Rhoon-Portland 2023

Download

Klachtenbeleid

Kinderopvang Jip & Janneke zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang.
Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de gang van zaken op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of over de overige diensten die Kinderopvang Jip & Janneke biedt.
Wij nemen uw klacht serieus.
Heeft u een klacht aan ons doorgegeven dan vullen wij hiervoor een speciaal klachtenformulier in of vragen u een formulier in te vullen.
Dit formulier zal worden verwerkt en opgevolgd door een terugkoppeling.
We hopen de klacht dan naar tevredenheid te hebben beantwoord en/of opgelost.

Ervaart u een tekortkoming, dan kan deze door middel van het invullen van een meldingsformulier ook ons worden gemeld.

De folder "Als u een keer minder tevreden over ons bent" en het meldingsformulier zijn te downloaden en het meldingsformulier kunt u ons desgewenst ook zelf toezenden.
Natuurlijk ontvangt u van ons een terugkoppeling na verwerking van uw melding.

Mocht u ontevreden zijn en geen gehoor vinden voor uw klacht of heeft u het gevoel dat de klacht niet juist is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie kinderopvang, waarbij wij zijn aangesloten; www.degeschillencommissie.nl

Wenst u na het lezen van dit artikel nog meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden via telefoonnummer 010-5066900 (Locatie Poortugaal) of 010-5066910 (Locatie Portland).

Als u een keer minder tevreden over ons bent

Download

Meldingsformulier

Download

hoofdstuk 3.3 klachtenreglement

Download

Model intern klachtreglement 2018 - inleiding

Download

Reglement geschillencommissie 2018

Download

Een vertrouwde plek voor uw kind

Een plek waar uw kind veilig en geliefd kan leren en groeien

Direct inschrijven
crossmenu